Gezi Blog'u
Site Slogan

MANEVİ REÇETE VE TERAPİSİ NEDİR?

 

“Şâfi-i Kerim Allah Teâla Hazretleri, her ne hastalık indirmişse onun devasını da indirmiştir.” [Ebu Dâvud ve Tirmizî’de şu ziyade var: “Tek bir hastalığın ilacı yoktur.”dedi. Kendisine: “O hangi hastalıktır?” diye soruldu da: “İhtiyarlık!” cevabını verdi.” [Buhârî, Tıbb 1, Ebu Dâvud, Tıbb 1, (3855); Tirmizî, Tıbb 2, (2039); İbnu Mâce, Tıbb 1, (3436).]

 

Şifâsını Kur’an’da aramayana Allâh şifâ vermesin” (Hadis-i Şerif)

Kaynak: (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, No:28-106, 10/9) 
Hadîs-i Şerîfinde zikredilen bedduâdan kurtulmamıza vesile olacaktır. Bu Hadis-i Şerife’deki manadan kasıt, doktora, hastaneye gidilmesin, ilaç içilmesin, ameliyat olunmasın vs değildir. Evvela Şifa Kuran’dan aranılıp Allah (cc)‘dan istenecek, sebepler aleminde yaşadığımız bilinerek de buna sebep olacak olan diğer yollar aranacaktır.
Şifa ancak Allahu Teala‘dandır.

Ancak nasıl ki  tıp dünyasında,hangi hastalığa hangi ilaç verilmesi gerekiyor ise

Doktorlar aldıkları ilim ile ,her hastalığa gerekli olan ilacı vermekte oldukları gibi…

Biz  manevi tabibler olarak ,hangi fiziksel,ruhsal,psikolojik sıkıntı ve hastalığa,hangi ayetler,sureler ile tedavi edilirse aldığımız ilim ve icazetler ile ,siz danışanlara , şifa için vesile olarak manevi reçete hazırlıyoruz. Ve Ölüm hariç Allahın izni ile her hastalığa yapılacak bir reçete sunuyoruz…

 

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.